Morebanker visar reklam för lånegivare och mottar provision för att förmedla lån.

Villkor och personuppgiftspolicy

Morebanker ägs och drivs av Admill ApS.

Om du väljer att förse Admill med personlig information samtycker du till att denna information överförs och lagras på Admills servrar. Vi lagrar endast information som är relevant för den tjänst du använder. Vi kan samla in och lagra följande information:

Du samtycker också till att Admill kan dela din personliga information med närstående företag eller tjänsteleverantörer som hjälper Admill i dess affärsverksamhet.

Syfte och användning av information

Admill använder informationen för att; Erbjuda våra tjänster, hitta och lösa problem på Admills webbplatser och tjänster, anpassa din användarupplevelse, mäta intresset för Admills tjänster, förbättra Admills tjänster och informera dig om tjänster och uppdateringar, anpassa och informera dig om marknadsförings- och kampanjerbjudanden enligt dina preferenser.

Skydd av information

Admill säljer eller avslöjar inte dina personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

Undantaget är utlämnande till närstående företag eller tjänsteleverantörer som hjälper Admills affärsverksamhet Admill har rätt att lämna ut personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav, upprätthålla Admills policyer eller skydda andras rättigheter, egendom och säkerhet.

Admill kan avslöja personlig information för att svara på anklagelser om att en annons eller annat innehåll bryter mot andras rättigheter eller i brottmål. Begäran om denna typ av information måste riktas skriftligen till Admill på följande e-postadress: info@admill.se.

Uppgifterna lämnas endast till offentliga myndigheter, t.ex. polisen, domstolen eller datainspektionen.

Marknadsförings-, kommunikations- och e-postverktyg

Du kan få marknadsföringsmaterial från Admill och våra närstående företag, inklusive Admill och strategiska partners som t.ex. finansierings-, - mobil-, kontant-, bredbands- eller måltidslådeleverantörer. Om du inte vill ta emot marknadsföringsmaterial kan du kontakta Admill på följande e-postadress: info@admill.se.

Admill kan använda den information som Admill har om dig och dina aktiviteter på Admills webbplatser för att anpassa de meddelanden som Admill skickar till dig samt det innehåll och den reklam som Admill visar på sina webbplatser.

Cookies

På vissa av Admills webbplatser använder Admill eller våra leverantörer cookies (små filer som placeras på din hårddisk). Admill tillåter inte att våra leverantörer samlar in personlig information om dig genom att använda dessa cookies. Dessa cookies används för att analysera besök på Admills webbsidor, anpassa Admills tjänster, innehåll och reklam, mäta kampanjaktiviteter samt främja förtroende och säkerhet.

Några viktiga saker du bör veta om cookies är följande:

Du är alltid välkommen att vägra cookies om din webbläsare tillåter det, men detta kan störa din användning av vissa av Admills webbplatser eller tjänster. Ytterligare information om hur du accepterar cookies finns i din webbläsares hjälpfunktion.

Säkerhet

Admill behandlar data som tillgångar som ska skyddas och använder verktyg (kryptering, lösenord, fysisk säkerhet etc.) för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och avslöjande.

Admill garanterar dock inte att tredje part olagligt avlyssnar eller på annat sätt får tillgång till överföringar eller privat kommunikation, eller att tredje part, inklusive andra användare, missbrukar din personliga information som de lagligen samlar in från webbplatsen.

Myndighet

I Sverige övervakas behandlingen av personuppgifter av Integritetsskyddsmyndigheten, som kan kontaktas på Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, eller på imy@imy.se.

Rättigheter och invändningar mot användningen av dina uppgifter

Du har - med lagens begränsningar - vissa rättigheter, bland annat:

Du kan radera dina uppgifter genom att logga in i den tjänsten och klicka på länken under din profilinformation.

Om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjandet av dina rättigheter kan du kontakta Admill på info@admill.se.

I särskilda fall kan det finnas uppgifter som inte lagligen kan raderas permanent om behandlingen av uppgifter av legitima skäl går före dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, verkställas eller försvaras.

Kontakt

Du kan radera dina uppgifter genom att logga in i den tjänsten och klicka på länken under din profilinformation.

Om du har andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjandet av dina rättigheter kan du kontakta Admill på info@admill.se Innehåll på Admills webbplatser.

Genom att använda Admills webbplatser samtycker du till att inte kopiera, ändra eller distribuera om Admills tjänster (webbplatser och mobilapplikationer) eller deras innehåll, inklusive innehåll som publicerats av andra användare. Du förbinder dig också att inte göra intrång i Admills eller tredje parts upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter.

Genom att skapa innehåll, inklusive bilder, text etc., på Admills tjänster garanterar du att du har full rätt, inklusive alla immateriella rättigheter, till detta innehåll och att innehållet inte bryter mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

När du skapar innehåll, inklusive bilder, text etc., till Admills tjänster ger du Admill tillstånd att visa ditt innehåll på alla Admills webbplatser och mobilapplikationer och att visa det på andra av Admills internetbaserade tjänster, inklusive till exempel Admills Twitter- och Facebookprofiler. Bilder som skapas på Admills webbplatser kan automatiskt få Admills logotyp som vattenstämpel. Observera också att innehåll på webben - och på Admill.dk - kan delas av andra användare för deras egna sociala profiler på till exempel Facebook.

Licenstagare

Om innehåll på Admills webbplatser strider mot andras immateriella rättigheter kan licenstagaren kontakta supporten på info@admill.se och begära att innehållet tas bort eller ändras. Admill förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra och/eller radera innehållet.

Admills ansvar

Som användare på Admills webbplatser samtycker du till att ersätta Admill för allt ansvar i samband med dina handlingar på Admills webbplatser. Av samma anledning kan Admill inte möta några skadeståndskrav för förluster, skador eller kränkningar som uppstår till följd av innehåll på Admills webbplatser Admill garanterar inte tillgång till Admills tjänster eller webbplatser och Admill garanterar inte säkerheten för denna tillgång eller att upprätthålla kontinuerlig tillgång till den. Av samma anledning avsäger sig Admill, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, allt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av detta.

I den utsträckning som lagen tillåter avsäger sig Admill uttryckligen alla garantier och ansvarsförbindelser, uttryckliga eller underförstådda, samt lagstadgade, för innehållet på Admills webbplatser och de tjänster som tillhandahålls av Admill.

I den mån det är tillåtet enligt lag frånsäger sig Admill allt direkt eller indirekt ansvar för förlust eller skada, inklusive förlust av pengar, data, goodwill, rykte etc. som uppstår genom användning av tillgången till Admill eller de tjänster som tillhandahålls på Admills webbplatser.

Force majeure

Oavsett ovanstående är Admill inte särskilt ansvarig för förlust på grund av;

Maximering av ansvaret

Om Admill befinns vara skadeståndsskyldigt trots föregående punkter, är Admills skadeståndsansvar både såväl som utanför avtal (oavsett om detta ansvar har uppstått genom vårdslöshet eller på annat sätt) begränsat till det största av (a) den totala betalningen till Admill under de 12 månaderna före det fall som ger upphov till ansvaret, eller (b) 1 000 DKK.

Denna ansvarsbegränsning gäller inte för konsumenter.

Personlig information

Som användare av Admills webbplatser godkänner du att Admill (den personuppgiftsansvarige) samlar in, överför, lagrar och använder dina personuppgifter på servrar som finns i Danmark eller någon annanstans i världen, i enlighet med vad som anges i datapolicyn. Du är ansvarig för att dina personuppgifter är korrekta och för att skydda dina lösenordsuppgifter. Om du misstänker att ditt lösenord har missbrukats bör du omedelbart kontakta supporten på info@admill.se för att ändra ditt lösenord.

Allmänt sett

Dessa villkor och andra relaterade villkor som särskilt anges för specifika tjänster utgör hela avtalet mellan Admill och dig och ersätter alla tidigare avtal. Detta avtal regleras av dansk lag och omfattas av dansk jurisdiktion. Att ett eller flera villkor upphör att gälla genom ogiltighet innebär inte automatiskt att villkoren i sin helhet blir ogiltiga.

Ändringar eller korrigeringar

Admill kan när som helst ändra eller korrigera dessa villkor skriftligen. Ändringarna eller korrigeringarna träder i kraft tidigast vid en av följande tidpunkter: (a) nästa gång du lägger till eller ändrar innehållet på Admills webbplatser, eller (b) 30 dagar efter ändringen av villkoren.

Vid betydande ändringar av villkoren kommer du att få ett meddelande via e-post.

Frågor eller kommentarer kan skickas till supporten på info@admill.se.

Om Admill kräver betalning för en tjänst kommer du att få ta del av priset i danska kronor (DKK), inklusive moms, för att du ska kunna granska och godkänna det. Vid betalning med kreditkort eller på annat sätt kommer din betalning att vara föremål för en avgift som du kommer att informeras om innan du gör betalningen.

Admills priser kan ändras när som helst.

Ingen ångerrätt för tjänster

I samband med köp av tjänster, inklusive tjänster som köpts via mobiltelefon, påbörjar Admill utförandet av tjänsten omedelbart efter köpet, varefter din 14-dagars ångerrätt upphör från den tidpunkt då tjänsten görs tillgänglig för dig.

Du samtycker till att utförandet av tjänsten påbörjas innan den 14-dagars ångerrätten löper ut och att du inte kan säga upp avtalet efter startdatumet.

Version

Detta är personuppgiftsvillkor för Admill version 2.0 av den 28 maj 2018.

notifyImg Ansøg nu

Registrera dig för att se de bästa lånemöjligheterna

Email

Mobil

Fortsätt utan att ange e-post

Nya låneerbjudanden väntandes!

user

Email

Mobil